23_RGoldberg_Againstthecontourofaforgottenidea_2017_30x75x25